Installatie van CADchUP Apps

Voorbeelden van CADchUP-Apps zijn: CuStd, CuFor, CuPro en CuGIS.

Alle CADchUP-Apps gebruiken een “autoloader”. De autoloader is ACME, die op zich ook weer een app is. Het werkt als volgt:

  • ACME wordt geladen in BricsCAD of AutoCAD en creëert een omgeving voor apps.
    • Hierdoor zijn apps niet meer afhankelijk van het CAD-programma, ze kunnen  op zowel BricsCAD als AutoCAD draaien.
    • ACME laadt menu’s, en voert tal van andere zaken uit voor de apps. Het enige wat ACME nodig heeft is een configuratiebestandje van de app.
    • Na het installeren van ACME kunnen de apps geïnstalleerd worden.
  • Een app heeft een bestand om te installeren. Voer dat bestand uit na installatie van ACME.
  • Start het CAD-programma.

Sommige bibliotheekdelen gebruiken uitgelijnde teksten. Deze zijn gebaseerd op lettertype “DejaVu”. Indien dit lettertype ontbreekt: https://dejavu-fonts.github.io/Download.html.

Scroll to top