Installatie van CADchUP

CADchUP Standard, Forensics en GIS, of: CuStd, CuFor, CuGIS… De installatie brengt wat uitdagingen met zich mee omdat er verschillende omgevingen zijn.

Beknopt

 • Basisinstallatie
  Op basis van “NedCAD_CADchUP_Politie.zip”… Pak het uit op bijvoorbeeld bureaublad, ga met verkenner naar de nieuwe map aldaar, RMK (RechterMuisKnop) op “run_me_as_admin.bat” en kies “als administrator uitvoeren”. That’s it!
 • Eerste gebruik
  Als alles goed is gegaan dan krijg je in CAD een dialoogvenster. Alle Apps (CuFor, CuStd en CuGIS) aangevinkt houden is verstandig. Vervolgens wordt een “workspace” gemaakt. Wil je die niet? Klik dan rechtsonder op de knop en kies je gewenste omgeving, bijvoorbeeld “Drafting”.
 • Gebruik in netwerk
  Zorg dat omgevingsvariabele %cadchupconf% goed ingesteld staat. cadchupconf=H:\apps\CADchUP-21-2;I:\AutoCAD\AD\CADchUP-21-2 bijvoorbeeld. Verplaats(!) bestanden uit %appdata%\NedCAD\Cu[Std|For|GIS] naar de betreffende netwerklocaties.
 • Gebruik met en zonder netwerk
  Kopieer(!) bestanden van netwerkschijven naar lokaal. Bijvoorbeeld I:\Een\Pad\ naar C:\i-schijf-een-pad\. Gebruik twee batchfiles cu_lokaal.bat en cu-netwerk.bat op bijvoorbeeld je bureaublad met resp.:
  • setx cadchupconf “C:\CADchUP-21-2\H-schijf-bestanden;C:\CADchUP-21-2\I-schijf-bestanden”
  • setx cadchupconf “H:\apps\CADchUP-21-2;I:\AutoCAD\AD\CADchUP-21-2”

Ondersteuning

Informatie van gebruiker opvragen

Er worden veel meldingen naar het tekstscherm van het CAD-programma gestuurd. Die bevatten van belang zijnde informatie voor een snelle diagnose als er problemen zijn. Aangezien de meeste problemen installatie-gerelateerd zijn volgen hier enkele tips.

 • Het tekstscherm kan je met F2 activeren.
  • In AutoCAD: Dit scherm bevat een menu. Kies “Edit” > “Copy history
  • In BricsCAD: Ctrl-A en Ctrl-C
  • Plak alles in een mail of tekstbestand – bij voorkeur zonder formattering – en stuur het op.
 • Heb je een wel goed werkende versie in de buurt? Vergelijk dan de resultaten tussen die versies.
 • Logbestanden zijn een andere optie. Dan moet loggen wel aan staan: Commando LogFileOn in het CAD-programma. Vervolgens wil je weten waar die bestanden staan: Plak dit letterlijk op de commandoregel:
  (getvar "logfilepath")
  en ga vervolgens met verkenner naar die locatie. Sorteer op datum en stuur enkele recente bestanden op.

Herstel

Herstel is een “last resort”. Strikt genomen zet je hiermee het registerprofiel terug naar basisinstellingen: “factory reset”. Daarnaast zijn er enkele aanvullende dingen van belang om daarna een nieuwe start te kunnen doen. Enkele punten:

 • Dwingen van keuzemenu Apps (ACME-Apps) en aanmaak “workspace forensics”. In het CAD-programma op de commandoregel plakken en enteren, inclusief haakjes:
  • (setenv "acme-apps-install-done" "")
  • (setenv "cufor-ws-install-done" "")
 • AutoCAD: Commando Options > tab “Profiles” > “Reset” > …
  • Tip: Doe hierna commando LogFileOn zodat je bij een nieuwe start alle informatie uit de logs kan vissen.
 • BricsCAD: Via Start > … Bricsys … > Vnn User Profile Manager > “Create” en “Set Current” (nieuw profiel) > “Delete” (oude profiel) > …

Installatie van CADchUP
Schuiven naar boven