CAD voor gevorderden

CAD voor gevorderden

Het doel van deze cursus is het niveau van CAD-gebruikers, die een redelijke basis hebben, te verhogen.

In deze cursus worden de meer geavanceerde functies van CAD-toepassingen aangeleerd. Complexe tekenopdrachten worden op een efficiënte manier opgelost. Er wordt een stevig begin gemaakt met het tekenen in 3D.

Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld:

  • het algemene CAD-niveau
  • specifieke kennis over 3D
  • BricsCAD BIM
  • BricsCAD Sheet Metal

Deze opleidingstrajecten dienen voorafgegaan te worden door een inventarisatie van wensen.

Doelgroep

De CAD-gebruiker met ervaring.

Vaardigheden / vooropleiding / voorkennis

Als voorkennis is CAD-ervaring, niveau basisopleiding aan te bevelen samen met vakinhoudelijke kennis. De verwachtingen en het niveau van de cursisten worden vooraf in een Wish list vastgelegd.

Studiebelasting

Tijdens de opleiding moet men rekening houden met 1 à 2 uur per dag voorbereiding. Na het doorlopen van de opleiding is het gewenst om regelmatig, indien de stof niet dagelijks gebruikt wordt, te herhalen. Richtlijn 2 tot 3 uur per week.

Duur

twee dagen, of nader te bepalen

Kosten

€ 400,-  per persoon per dag*
* Op basis van: minimaal 4 deelnemers, bij minimale opleidingsduur van 2 dagen.

Kwaliteit

Opleidingen en cursussen vallen onder ToLearn.it een handelsnaam van NedCAD.
ToLearn.it is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO en is wettelijk vrijgesteld van BTW-heffing. Kwaliteitswaarborging bij ToLearn.it wordt gegarandeerd door audits, uitgevoerd door CPION, onderdeel van Lloyd’s Register.

We hebben een overeenkomst met het UWV voor Scholing.

Schuiven naar boven