ACME

ACME

ACME is ontstaan uit een behoefte om de integratie tussen CAD-programma’s enerzijds en LISP-applicaties anderzijds beter te regelen.

ACME is een “autoloader”, de verbinding tussen enerzijds het CAD-programma en anderzijds LISP-applicaties.

Wat ACME doet is het in één keer regelen van instellingen die anders per losse applicaties herhaald worden. Het gaat daarbij onder meer om het controleren en laden van menu’s, aanpassen van zoekpaden en “TRUSTEDPATHS” en het aanroepen van LISP-code.

Een applicatie kan in enkele regels ACME instrueren waar LISP- en menu-bestanden staan en wanneer ze geladen dienen te worden. Die instructies staan in een .ACME-bestand.

De manier om applicaties te laden via .ACME-bestanden is voor AutoCAD en BricsCAD gelijk, waarmee het schrijven van applicaties verder vergemakkelijkt wordt en migraties van AutoCAD naar BricsCAD beheersbaar worden.

ACME wordt zelf gestart als app in AutoCAD met slechts één haak. Voor BricsCAD bevat ACME eveneens één haak in on_doc_load.lsp. LISP-applicaties zijn dus niet meer afhankelijk van het gebruikte CAD-programma en van de Autodesk app-omgeving.

ACME-documentatie staat online op http://nedcad.nl/en/cadchup-acme/.